Szabályzat

1. A verseny célja és alapértékei. Etikai megfontolások.

1.1.   A Szóval!? Országos Vitaverseny céljai:

1.1.1. a középiskolás fiatalok érdeklődésének felkeltése az Uniós kérdések, dilemmák iránt;

1.1.2. vitakultúra-fejlesztés, közösségfejlesztés, a fiatalok kommunikációs-, érvelő készségének, kritikus gondolkodásának, empátiájának fejlesztése, felkészítés az aktív állampolgári viselkedésre  a formális vita (disputa) elsajátításán és gyakorlásán keresztül;

1.1.3. a versenyen és a fiatalok példáján keresztül felhívni a figyelmet a demokratikus vita, a társadalmi párbeszéd fontosságára;

1.1.4. a szélesebb közvélemény figyelmének felkeltése az Európai Uniót érintő jelen- ill. jövőbeni problémák, dilemmák iránt, a tájékozottság növelése.

1.2.   A Szóval!? Országos Vitaverseny alapértékei:

1.2.1. A verseny kiírói kiemelten fontosnak tartják az olyan demokratikus értékek és attitűdök érvényesülését és tiszteletben tartását, mint például az együttműködő versenyzés, tolerancia, felelősségvállalás és felelős gondolkodás, szólás- és véleményszabadság, a más véleményen lévők, ill. a másság elfogadása.

1.2.2. A verseny kiírói gondot fordítanak arra, hogy a vitaverseny során alkalmazott vitatémák és tételmondatok kiegyensúlyozottak, kellően konfliktusosak legyenek, és sem a Támogató sem az Ellenző oldalt nem kényszeríthetik antidemokratikus, vagy olyan álláspont képviseletére, amely a demokratikus értékekkel ellentmondásban áll, másokat negatívan vagy hátrányosan megkülönböztet.

1.3.  Etikai megfontolások

1.3.1. Valamennyi résztvevővel (diákok, tanárok, önkéntesek, mentorok, zsűritagok) szemben elvárás a verseny szabályainak tiszteletben tartása, és elvárás a vita és a verseny szabályainak, alapértékeinek megfelelő magatartás és viselkedés.

1.3.2. A vitáknak a tiszteletteljes és agressziómentes kommunikáció alapértékeinek kell megfelelniük. Ennek fényében nem elfogadható az olyan viselkedés, amely a vitapartnerrel szemben sértő vagy bántó.

1.3.3. Vitázás közben a csapatok tagjait megzavarni (pl. fényképezéssel, gesztikulációval stb.) nem szabad.

1.3.4. Az egyes vitafordulókon a versenyzők használhatnak előre elkészített jegyzeteket, vázlatokat. Teljes beszédek felolvasása azonban nem javasolt, mert az a szónok egyéni teljesítményében a zsűri értékelésekor negatívan jelenik meg.

1.3.5. A fordulókon elektronikus eszközöket (pl. notebook, telefon stb.) nem használhatnak a vitázók.

1.3.6. A csapatokkal szemben elvárás, hogy a vitafordulókra időben érkezzenek. Azt a csapatot, amely nem jelenik meg a vitán, a zsűri automatikusan vesztesnek nyilvánítja.

1.3.7.   A versenyprotokoll sorozatos megsértése a csapat versenyből való kizárásával járhat.

2. A versenyen való részvétel feltételei

2.1. A Szóval?! Országos Vitaversenyen középiskolás fiatalok és felkészítő tanáraik vehetnek részt.

2.2. Jelentkezni háromfős diákcsapatokban lehet, melyekben 3 fő vitázót kell megjelölniük a csapatoknak.

2.3. A jelentkezés csak akkor tekinthető érvényesnek, ha a csapatok rendelkeznek egy felkészítő tanár támogatásával, akit megneveznek a regisztrációkor (a jelentkezési űrlap kitöltésekor).

2.4. Az érvényes jelentkezés feltétele, hogy a csapatok teljesítik az előválogatáshoz kapcsolódó feladatsort, amely egy online disputa játék megoldásából, valamint egy érvelő esszé megírásából áll. (az előválogatás részleteit lásd a 3.1. pontban)

2.5. Iskolánként maximum 2 csapatot lehet delegálni. Túljelentkezés esetén a verseny kiírói ezt korlátozhatják iskolánként egy csapat részvételére. Ebben az esetben az előválogatáson jobban teljesítő csapat vehet részt a versenyben.

2.6. Különböző iskolák diákjai és informális csoportok is alkothatnak egy disputa csapatot, az ő jelentkezésük is csak abban az esetben érvényes, ha biztosított, hogy rendelkeznek egy felkészítő tanár támogatásával.

2.7. A Szóval?! Országos Vitaversenyen való részvétel minden versenyző, ill. felkészítő tanár számára ingyenes, a versenyzéshez kapcsolódó szállás-, ellátás- és útiköltséget a verseny kiírói állják.

3. A Szóval?! Országos Vitaverseny fordulói: előválogatás, regionális döntők, döntő

3.1. Előválogatás

3.1.1. Az előválogatás időszaka 2013. január 7. és 2013. február 4. között zajlik. Az előválogatás online a www.szoval.euhonlapon történik.

3.1.2. Az előválogatáson való részvétel feltétele az előválogatáshoz kapcsolódó feladatsor teljesítése, mely egy online játék (Vita Party) megoldásából, valamint egy érvelő esszé megalkotásából áll.

3.1.3. Az online játék – Vita Party– A játékban összesen három témakörben, témánként öt kérdéssel kell megbirkózniuk a játékosoknak. A játékosok két „élettel” indulnak, ha rosszul válaszolnak, vagy elfogy a kérdés megválaszolásához szükséges idő, veszítenek egy életet. Ha egy témát hibátlanul megoldanak, extra életet kapnak. A játék pontozását nem csak a helyes megválaszolt kérdések száma, hanem a gondolkodási idő is befolyásolja. A játék révén maximálisan 30 pont szerezhető. A játék többször is újrajátszható, a csapatok rangsorának megállapításakor a játékban elért legjobb eredménnyel számolunk.

3.1.4. Az előválogatás másik része egy érvelő esszé megalkotása. Az esszének a honlapon közzétett video-beszédre kell válaszolnia, az abban elhangzott érvekre reagálnia. Az esszé terjedelme szóközzel együtt 5000 karakter lehet. Ettől +/- 10% eltérés lehetséges.

3.1.5. Az előválogatásra beérkezett esszéket háromtagú szakmai zsűri bírálja. Az esszék pontozásának szempontjai a következők:

Érvelés és alátámasztás kategóriában:

  • az esszé cáfolja-e a beszédben elhangzó érvek mindegyikét? A cáfolatok megfelelően alátámasztottak-e? (mennyire meggyőzőek a cáfolatok?) – maximálisan adható pontszám: 15 pont.

  • az esszé a cáfolatokon kívül koherens és megalapozott saját állásponttal rendelkezik-e? Az esszé sorakoztat-e fel érveket az Ellenző oldal mellett?  – maximálisan adható pontszám: 15 pont.

Újszerűség és stílus kategóriában:

  • Stílus: az esszé mennyire szól a saját (középiskolás) korosztálynak, mennyire felel meg a középiskolások tudásszintjének? – maximálisan adható pontszám: 15 pont.

  • Újszerűség: az esszében mennyire sikerült saját szempontokat, kreatív megközelítést megfogalmazni? – maximálisan adható pontszám: 10 pont.

  • Összbenyomás az esszé egésze alapján (hangvétel, szóhasználat, stílus, esszé-jelleg alapján)– maximálisan adható pontszám: 15 pont.

  • Mindösszesen adható pontok száma: 70 pont.

Pontlevonások a következő esetekben alkalmazhatók

  • ha az esszé nem reagál a beszédben elhangzó érvekre, akkor „Érvelés” kategóriában 0 pontot kap

  • ha az esszé nem érvelő, hanem leíró, akkor az “Érvelés és alátámasztás” kategóriában 0 pontot kap

  • ha az esszé túllépi a karakterszám megengedett keretét, akkor a  „Stílus” kategóriára 0 pontot kap

  • ha az esszé plágiumot tartalmaz, akkor az „Érvelés és alátámasztás” kategóriára 0 pontot kap. Ha a plagizálás meghaladja az esszé terjedelmének kb. 40%-át, a plagizálás mértékének megfelelő arányú pontlevonás alkalmazandó.  Plágiumnak minősül minden olyan szövegrész, amelynek szerzője nem azonos az esszé szerzőjével, és idézőjel, hivatkozás, ill. változtatás nélkül jelenik meg a beadott esszében.

3.1.6. A szakmai zsűri az előválogatás értékeléskor a hét magyarországi közigazgatási régióból régiónként 8-8 jelentkező csapatot juttathat tovább a regionális döntőkbe.

3.1.7. Az előválogatás eredményeinek kihirdetésének dátuma: 2013.  február 15.

3.1.8. A regionális döntőkbe bejutott csapatokat e-mailben értesítjük.

3.1.9. A regionális döntőkbe bejutott csapatok vállalják, hogy továbbjutás esetén a Szóval?! Országos Vitaverseny további fordulóin is részt vesznek.

3.1.10. A regionális döntőkbe bejutott csapatok felkészítő tanárai vállalják, hogy részt vesznek a programhoz kapcsolódó felkészítő tanári képzésen.

3.2.    Regionális döntők

3.2.1. A regionális döntők időszaka 2013. március 18. és 2013. március 27.

3.2.2. Országosan összesen 7 regionális döntő megszervezésére kerül sor ebben az időszakban.

3.2.3. Egy regionális döntőn összesen 8 csapat vehet részt. A csapatoknak kísérő tanárral kell érkezniük az eseményre.

3.2.4. A regionális döntők tételmondatát 2013. február 15-én hirdetjük ki.

3.2.5. A regionális döntők egynapos rendezvények, melyek reggel 9.00 órakor kezdődnek és 16.00 órakor érnek véget.

3.2.6. A regionális döntőkön minden csapat két fordulót (vitát) játszik. Így a csapatok a regionális döntő során a tételmondat mellett és ellen is érvelnek.

3.2.7. Az egyes vitafordulókat háromtagú zsűri értékeli. A zsűri döntése ellen óvást benyújtani nem lehet. A zsűrizés szempontjait lásd az 5. pontban.

3.2.8. A csapatokat az első fordulóban véletlenszerű sorsolással, a második fordulóban pedig erőviszony-párosítással osztjuk be, így biztosítva a verseny kiegyensúlyozottságát és az egyenlő esélyeket.

3.2.9. A regionális döntő első és második helyezést elért csapata jut tovább a budapesti országos döntőbe.

3.3.   Országos döntő

3.3.1. Az országos döntő megszervezésére 2013. április 27-28. között kerül sor.

3.3.2. Az országos döntőn 14 disputa csapat vehet részt. A csapatoknak kísérő tanárral kell érkezniük az eseményre.

3.3.3. Az országos döntő kétnapos rendezvény, mely 2013. április 27. szombat 13.00-tól 2013. április 28., vasárnap 15.00 óráig tart.

3.3.4. Az országos döntőben összesen 4 fordulóra (vita) kerül sor. Az országos döntő első napján minden csapat két fordulót játszik (a regionális döntőkhöz hasonlóan oldalcserével, tehát a tételmondat mellett és ellen is érvelnek). A csapatokat az 1. fordulóban sorolással, a 2. fordulóban erőviszony-párosítással osztjuk be, így biztosítva a verseny kiegyensúlyozottságát és az egyenlő esélyeket.

3.3.5. Az első két forduló eredményei alapján a legjobb 4 csapat jut tovább a 3. fordulóba (elődöntő).

3.3.6. Az elődöntőn (3. forduló) legjobb eredményt elérő két csapat játssza a mindent-el-döntőt. A mindent-el-döntőre 2013. április 28-án kerül sor. A 3. és 4. helyezést az elődöntőn kieső két csapat csapatpontszámai alapján döntjük el.

3.3.7. A vitákat háromtagú zsűri értékeli a regionális döntőkön és az országos döntő 1-2. fordulóján. Az elődöntőn és a mindent-el-döntőn legalább öttagú zsűri értékel. A zsűri döntése ellen óvást benyújtani nem lehet. A bíráskodás szempontjait lásd az 5. pontban.

3.3.8. Az országos döntő során törekedünk arra, hogy azonos régióból származó csapatok egymás ellen ne vitázzak, hogy ezáltal elősegítsük az ország különböző pontjairól származó vitázók között a kapcsolatok kiépítését, a hálózatosodást.