Szervezők

A Szóval?! Országos Vitaversenyt és kapcsolódó programjainak lebonyolítója egy öt cégből álló konzorcium (Színfolt Film, Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, Organic Communications, Pillar Alapítvány és Élménypásztor Kft.).

A szervezői csapat tagjai:

Takács Viktória a Szóval?! projektvezetője. Filozófiát és médiaelméletet hallgatott az ELTE-n. 2006-ban önkénteskedni kezdett a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány csapatában. 2008 óta foglalkozik a DIA-ban vitakultúra-fejlesztő programokkal, és ma is azért dolgozik, hogy Magyarországon egyre több fiatal megismerje a demokratikus párbeszéd szemléletét és kipróbálja magát a vita művészetében. Ahogy fogalmaz: “a vitáról ritkán jutnak pozitív dolgok az eszünkbe, a szó hallatán konfliktusokra, veszekedésekre gondolunk. De képzeljük csak el, milyen lenne, ha a vitáink nem a szembenállásról, egymás legyőzéséről szólnának, hanem valami egészen másról…”

Benkő Flóra a Szóval?! projekt koordinátora. Társadalmi tanulmányok szakon tanult az ELTE-n, a Demokratikus Ifjúságért Alapítványban 2010-ben kezdett önkénteskedni. Két évig az Alapítvány KöZöD! programjában dolgozott az Önkéntes Fiatalok Napja országos szintű program megszervezésén. Az idei évben csatlakozott a Szóval?! csapatához, ahol legfőbb feladata a csapatokkal való kapcsolattartás lesz.

Szabó Nikolett a Szóval?! program bíró- és mentor-koordinátora. Tanulmányait az ELTE angol valamint a Corvinus Egyetem nemzetközi kapcsolatok szakán végezte. Disputázással hét éve foglalkozik, és bíróként vett részt az első Szóval?! versenyen. Az Antall József Tudásközpontban volt gyakornok, ahol feladata elsősorban a nemzetközi kapcsolattartás és az intézményközi együttműködések menedzselése volt. Feladatának tekinti a nemzetközi együttműködés elősegítését és az európai értékek disputa általi népszerűsítését. A Szóval?! során azon dolgozik, hogy minél több egyetemistát bevonjon a vitázás élményébe, és a disputa általi készségfejlesztésbe.

Mikó Gábor a Szóval?! szervező csapatának tagja, tréingeken, és a programhoz kapcsolódó eseményeken találkozhattok vele. Gábor 2009-ben csatlakozott a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány csapatához. Korábban földrajzot és drámát tanított egy általános iskolában, eközben ismerkedett meg a DIA-val és kapcsolódott be az Alapítvány különböző programjaiba. Végül a disputa vált szakterületévé: két évig a DIA disputa programjának koordinátora volt, s jelenleg a Szólj bel(e)! Párbeszéd helyben program projektvezetője. Munkája mellett szupervíziót tanul a KGRE-BTK-n.

Kiss László a Szóval?! szervező csapatának tagja. Lacus már 2011-ben is aktív volt a Szóval?! Országos Vitaverseny lebonyolításában, akkor trénerként, szervezőként és bíróként kapcsolódott be az eseményekbe. Most egy féléves németországi kitérő után újra csatlakozott a stábhoz. Emellett jelenleg is a DIA munkatársaként dolgozik és munkájával párhuzamosan épp az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai karon készül diplomát szerezni.

Huss Dániel a Szóval?! versenyigazgatója. Tanulmányait a BME Gépészmérnöki Karán végzi. A disputázással nyolc éve került kapcsolatba, csapataival többször is első helyezést ért el angol nyelvű országos vitaversenyeken. A Szóval?! programban a kezdetektől bíróként vett részt. A BME demonstrátoraként számos órát és gyakorlatot tartott illetve társaival öntevékeny kört indított, melynek keretében a hallgatók a padban megszerzett elméleti tudásukat a műhelyben gyakorlati ismeretekkel bővíthetik. A Szóval?! idei évében bírói, illetve versenyszervezői feladatokat lát el.

Szabó Csilla a Szóval?! sorozat uniós szakértője. Tíz éve tagja a Pillar Alapítványnak, amelynek célkitűzése, hogy az Európa-tudat megerősítése által összefogja, segítse és képezze az Európai Unió iránt érdeklődőket, valamint segítséget nyújtson elsősorban a fiatalok számára az Európai Unió nyújtotta lehetőségek megismeréséhez. A Pillar munkatársainak és önkénteseinek munkáját koordinálja, a verseny és a képzések EU-s tartalmának, szakmaiságának felelőse.

Vajnai Viktória a Szóval?! disputa szakértője és trénere. Angol és történelem szakon szerzett diplomát, majd több, igen különböző középiskolában tanított. Jelenleg roma hallgatókat oktat a Közép-Európai Egyetemen. A tanítás mellett tananyag-fejlesztésben és tanár-továbbképzések szervezésében vesz részt. 4 éve kapcsolódott be a DIA Disputa Programjába, a Szóval?! szakmai csapatát már harmadik éve erősíti.

Paul Ági és Bíró Bori az Organic Communications színeiben kommunikációs tanácsadással foglalkozik. Olyan ügyeket támogatnak, amelyek szemléletformáló hatással vannak társadalmunkra és mindennapi életünkre. Jó üzenetek hírvivőiként aposztrofálják magukat és hisznek abban, hogy megfelelő tálalással a jó ügyek célba érnek. Számukra a munkájuk játék és kreativitás is egyben, melyben megtalálják önkifejezésüket is. Működésük öt éve alatt többek között segítették az Élelmiszerbank, az Önkéntes Központ Alapítvány, vagy a Budapesti Európai Tehetségközpont munkáját.